Samvete, frihet och lydnad i historiens ljus

Samvete, frihet och lydnad i historiens ljus

Idag uppmärksammas tankar om samvete och samvetsfrihet allt oftare i svensk offentlighet i rikspolitiken, på ledarsidor och i sociala medier.

I Samvete i Sverige tar en grupp forskare i historia, mänskliga rättigheter, rättsvetenskap, etik och religionssociologi här ett gemensamt grepp om några av de mest brännande konflikterna kring samvete och samvetsfrihet i Sverige från medeltiden till idag. Fram träder en bild av komplexa och motspänstiga begrepp som även idag bär påtagliga spår av äldre distinktioner och historiska konfliktsammanhang.