Samvete, frihet och lydnad i historiens ljus

Idag uppmärksammas tankar om samvete och samvetsfrihet allt oftare i svensk offentlighet i rikspolitiken, på ledarsidor och i sociala medier.

I Samvete i Sverige tar en grupp forskare i historia, mänskliga rättigheter, rättsvetenskap, etik och religionssociologi här ett gemensamt grepp om några av de mest brännande konflikterna kring samvete och samvetsfrihet i Sverige från medeltiden till idag. Fram träder en bild av komplexa och motspänstiga begrepp som även idag bär påtagliga spår av äldre distinktioner och historiska konfliktsammanhang.

Läs mer och beställ boken här!