Vägen till ett statligt vägnät

Vägen till ett statligt vägnät

Vägar som inte underhålls förfaller snabbt och det svenska vägunderhållet i början av 1900-talet utpekades under lång tid som vägadministrationens akilleshäl. År 1944 övertog staten ansvaret för samtliga allmänna vägar – en sällsynt åtgärd jämfört med andra länder.