Varukorg (0)
  • No products in the cart.
Hem2020

september 2020

Komplexiteten hos medicinsk kunskap och de konsekvenser som den får står i fokus i antologin Movement of knowledge.

Historikern Joachim Östlund återskapar atmosfären och miljön kring Saids besök ”vid världens ände” och levandegör detaljerna i smått och stort.

Joachim Östlund är lektor i historia vid Lunds universitet. Östlund ägnar sin forskning åt kontakterna mellan Sverige och Osmanska riket.

De historiska källor som finns tillgängliga om romer och resande i Sverige är äldre texter som är skrivna utifrån majoritetssamhällets synvinkel.

Marie Eriksson är historiker och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning är huvudsakligen inriktad mot genus och våld.

Roddy Nilsson är professor i historia vid Göteborgs universitet. Hans forskning har framförallt rört sig inom områdena historisk kriminologi, kriminalpolitik och sociala problem.