Under andra världskriget användes de som flyktbåtar från de baltiska staterna till Sverige. Boken är arkeologen Mirja Arnshavs doktorsavhandling....

Mirja Arnshav är arkeolog och verksam som forskningssamordnare vid Statens maritima och transporthistoriska museer....

Ny bok om säkerhetsläget efter kriget! Efter första världskriget återbildades Polen och de behövde snabbt hitta fotfäste i en turbulent omvärld. Militärhistorikern Piotr Wawrzeniuk undersöker i Med polska ögon Polens rapporter om bland annat Sveriges försvarsförmåga. En intressant bok om mindre staters villkor och agerande.   Läs mer om...

Piotr Wawrzeniuk är historiker och lärare verksam vid Försvarshögskolan. ...

Rachel Irwin är forskare vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet och har doktorerat i socialantropologi....

Medicinsk kunskap färdas mellan många olika rum och både förändras och dekonstrueras  på vägen....

Loading new posts...
No more posts