Varukorg (0)
  • No products in the cart.
Hem2020

juni 2020

Så länge det har funnits litteratur har det även funnits försök att kontrollera och styra den. Konst och litteratur är ofta gränsöverskridande, och en betydande del av de texter som vi numera räknar till de litterära klassikerna har från början uppfattats som provocerande, blasfemiska eller

Först ut av sommarens nyheter är den högaktuella antologin Forbidden literature. Case studies on censorship. Precis som titeln speglar så undersöker författarna här olika former av censur. Böcker som uppfattas som alltför radikala, kontroversiella eller omoraliska censureras och kontrolleras – både historiskt och idag, i såväl

Jon Helgason är docent i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Avhandlingen handlade om uppkomsten av en modern litterär offentlighet

Erik Erlanson är forskare och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han disputerade på en avhandling om förhållandet mellan ordkonst och levnadskonst i efterkrigstidens poesi.

Peter Henning är lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Som forskare har han framförallt intresserat sig för den litterära romantiken och åt poesi i olika former.

Linnéa Lindsköld är universitetslektor i biblioteks– och informationsvetenskap och forskar om kulturpolitik.

Frågor om teknologins roll i framtiden är både spännande och aktuella. Hur kommer vi arbeta, kommer artificiell intelligens ta över allt och kan vi alls välja inriktningen på vårt framtida samhälle? I vår pinfärska bok AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv samlas redaktörerna Daniel Bodén

Robotisering och utvecklingen av artificiell intelligens, AI, upptar en central plats i debatten om framtidens samhälle. Den tekniska förändringen kommer att påverka våra vardagsliv alltifrån hur fabriksgolvet organiseras till hur vi interagerar på internet.

Michael Godhe är idéhistoriker och verksam som lärare och forskare på Institutionen för kultur och samhälle på Campus Norrköping, Linköpings universitet.

Daniel Bodén är lektor i etnologi vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola.