Rachel Irwin

Rachel Irwin

Rachel Irwin är forskare vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet och har doktorerat i socialantropologi vid London School of Hygiene and Tropical Medicine. Hennes forskningsintressen rör utformningen av globala hälsopolicys, svenskt utvecklingsbistånds historia och engagemang i global hälsa.

Böcker
Movement of knowledge

Movement of knowledge

Medical humanities perspectives on medicine, science, and experience
Kristofer Hansson & Rachel Irwin (red.)

Medicinsk kunskap är alltid i rörelse. Den kan färdas från laboratoriet till kontoret, med en pressrelease till en patient, via en vetenskaplig artikel till en tjänsteman och kanske vidare till en beslutsfattare.

Läs mer »