Johannes Ljungberg är doktor i historia och innehar en postdoktortjänst vid Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet....

Några forskare tar här ett gemensamt grepp om konflikter kring samvete och samvetsfrihet i Sverige från medeltiden till idag. ...

Linde Lindkvist är docent i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan i Stockholm....

Loading new posts...
No more posts