Linde Lindkvist

Linde Lindkvist

Linde Lindkvist är docent i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan (f.d. Teologiska Högskolan) i Stockholm. I sin forskning intresserar han sig främst för frågor som rör de mänskliga rättigheternas historia, barns rättigheter och religionsfrihet. Hans avhandling från Lunds universitet handlar om tillkomsten av religionsfrihetsartikeln i FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 och har bland annat belönats med Oscar II:s pris för bästa humanistiska avhandling vid Lunds universitet. En reviderad version av avhandlingen publicerades av Cambridge University Press, 2017. I sitt pågående postdoktorprojekt studerar Lindkvist tillkomsten av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989.

Böcker

Samvete i Sverige

Om frihet och lydnad från medeltiden till idag
Linde Lindkvist & Johannes Ljungberg (red.)

Idag uppmärksammas tankar om samvete och samvetsfrihet allt oftare i svensk offentlighet i rikspolitiken, på ledarsidor och i sociala medier. En grupp forskare tar här ett gemensamt grepp om några av de mest brännande konflikterna kring samvete och samvetsfrihet i Sverige från medeltiden till idag. Fram träder komplexa och motspänstiga begrepp kring frågor om rätt, frihet och skuld.

Läs mer »