Johannes Ljungberg

Johannes Ljungberg

Johannes Ljungberg är doktor i historia och innehar en postdoktortjänst vid Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet, inom det interdisciplinära forskningsprogrammet PRIVACY, finansierat av Danmarks grundforskningsråd över sex år. Programmet utforskar olika former av privatliv i elva europeiska städer under tidigmodern tid, det vill säga perioden innan skydd för privatliv blev formulerat som en rättighet. Han forskar även om toleransens gränser i tidigmodern tid, och bedriver ett biografiskt inriktat bokprojekt om läkaren, alkemisten och radikalpietisten Johann Conrad Dippel. 

Böcker

Samvete i Sverige

Om frihet och lydnad från medeltiden till idag
Linde Lindkvist & Johannes Ljungberg (red.)

Idag uppmärksammas tankar om samvete och samvetsfrihet allt oftare i svensk offentlighet i rikspolitiken, på ledarsidor och i sociala medier. En grupp forskare tar här ett gemensamt grepp om några av de mest brännande konflikterna kring samvete och samvetsfrihet i Sverige från medeltiden till idag. Fram träder komplexa och motspänstiga begrepp kring frågor om rätt, frihet och skuld.

Läs mer »