Arbetets betydelse i människors liv

Arbetets betydelse i människors liv

Ett jobb innebär, i bästa fall, en meningsfull sysselsättning och social samvaro, medan exkludering från arbetsmarknad och arbetsliv har motsatta, negativa effekter.

I Plats för vem? diskuteras inkludering i och exkludering från arbetslivet utifrån olika teman, som arbetsmiljö, kompetens och människors olika förutsättningar.