Plats för vem?

259.00 kr

Om arbetets inkludering och exkludering
Elin Ennerberg & Peter Gladoic Håkansson (red.)

Arbetet har stor betydelse i de flesta människors liv. Ett jobb innebär, i bästa fall, en meningsfull sysselsättning och social samvaro. Exkludering från arbetsmarknad och arbetsliv har däremot motsatta, negativa effekter.

I Plats för vem? diskuterar forskare inom arbetsvetenskap vid Malmö universitet inkludering i och exkludering från arbetslivet utifrån tre övergripande teman. I det första ligger fokus på vem som får och kan ta plats på arbetsmarknaden. Skribenterna resonerar kring detta genom att granska de varierande förutsättningar olika grupper av människor har att delta i arbetslivet.

Bokens andra tema kretsar kring vilken roll plats och kompetens kan spela i förhållande till yrkesval, men författarna problematiserar också arbete som en central beståndsdel i människors liv.

Det tredje temat fokuserar hur arbetssituationen kan påverkas av arbetsmiljö, relationer och organisationer på arbetsplatsen.

Medverkande

Hanne Berthelsen
Hans Dahlqvist
Anders Edvik
Elin Ennerberg
Per Germundsson
Peter Gladoic Håkansson
Sandra Jönsson
Martin Kvist
Vanja Lozic
Janna Lundberg
Susanna Lundberg
Johan A. Lundin
Tuija Muhonen
Kettil Nordesjö
Maria Norstedt
Jonas Olofsson

Artikelnr: 978-91-89361-31-7 Kategorier: ,
Författare

Elin Ennerberg är fil.dr i sociologi och biträdande lektor vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI), Malmö universitet. Hon forskar om utbildnings-, yrkes- och familjeval på landsbygden. Tidigare har hon studerat nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad samt organiseringen av arbetsmarknads- och integrationspolitik.

Peter Gladoic Håkansson är docent i ekonomisk historia och universitetslektor på studie- och yrkesvägledarutbildningen, Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) samt knuten till Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), Malmö universitet. Hans forskning handlar i huvudsak om ungdomars och invandrares etablering på arbetsmarknaden samt om frågor kopplade till arbetsmarknad och mobilitet.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Elin Ennerberg, Peter Gladoic Håkansson

Sidantal

332 sid

ISBN

978-91-89361-29-4

Pris

259 kr

Titel

Plats för vem? Om arbetets inkludering och exkludering

Utgiven

2022

Press/bilder

Press/bilder


Pressmeddelande