Peter Gladoic Håkansson

Peter Gladoic Håkansson

Peter Gladoic Håkansson är docent i ekonomisk historia och disputerade 2011 på avhandlingen Ungdomsarbetslösheten – om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital. Peters forskning är i huvudsak inriktad på olika aspekter av arbetsmarknad och förändring. I detta sammanhang har han även undersökt mobilitet och urbanisering i den nya ekonomin som brukar kallas ”den fjärde industriella revolutionen”.

I boken Investigating Spatial Inequalities: Mobility, Housing and Employment in Scandinavia and South-East Europe undersöker han tillsammans med kollegor från Sverige, Norge, Kroatien och Serbien regionala arbetsmarknader, mobilitet och den ökande klyftan mellan stad och land.

Foto: Malin Palm

Böcker

Plats för vem?

Om arbetets inkludering och exkludering
Elin Ennerberg & Peter Gladoic Håkansson (red.)

Arbetet har stor betydelse i de flesta människors liv. Ett jobb innebär, i bästa fall, en meningsfull sysselsättning och social samvaro. Exkludering från arbetsmarknad och arbetsliv har däremot motsatta, negativa effekter.

I Plats för vem? diskuterar forskare inom arbetsvetenskap vid Malmö universitet inkludering och exkludering från arbetslivet.

Läs mer »