Elin Ennerberg

Elin Ennerberg

Elin Ennerberg är doktor i sociologi och biträdande universitetslektor vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) vid Malmö universitet. Elin disputerade 2017 på en avhandling där hon undersökte nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad samt organiseringen av arbetsmarknads- och integrationspolitik. Just nu kretsar hennes forskning kring utbildnings-, yrkes- och familjeval på landsbygden.

Böcker

Plats för vem?

Om arbetets inkludering och exkludering
Elin Ennerberg & Peter Gladoic Håkansson (red.)

Arbetet har stor betydelse i de flesta människors liv. Ett jobb innebär, i bästa fall, en meningsfull sysselsättning och social samvaro. Exkludering från arbetsmarknad och arbetsliv har däremot motsatta, negativa effekter.

I Plats för vem? diskuterar forskare inom arbetsvetenskap vid Malmö universitet inkludering och exkludering från arbetslivet.

Läs mer »