Åsa Lundqvist

Åsa Lundqvist

Åsa Lundqvist är professor i sociologi vid Lunds universitet. Hon forskar och undervisar om välfärdspolitik och genusrelationer. Livet är för dyrbart för att dammas bort är en svensk version av hennes bok Transforming Gender and Family Relations. How Active Labour Market Policy Shaped the Dual Earner Model (2017).

Böcker
Livet är för dyrbart för att dammas bort

Livet är för dyrbart för att dammas bort

Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete och omvandlingen av familjen 1960–1980
Åsa Lundqvist

Under 1960- och 70-talen skedde en dramatisk ökning av den kvinnliga arbetskraften på den svenska arbetsmarknaden. En viktig drivkraft i utvecklingen och omdanandet av familj och arbetsliv var den statliga arbetsmarknadspolitiken.

Läs mer »