Daniel Lövheim

Daniel Lövheim

Daniel Lövheim (f. 1975) är idéhistoriker och verksam som universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet. Uppvuxen i Örnsköldsvik, studerade och doktorerade i Uppsala. Forskningsfokus på vetenskapshistoria och utbildningshistoria.

Webbsida: https://www.su.se/profiles/danlov

Böcker
Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle

Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid
Daniel Lövheim

En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfärdssamhällets ständigt ökande behov av ingenjörer och naturvetare har sällan ansetts ha en betryggande motsvarighet i tillströmningen till utbildningarna.

Läs mer »