En guldgruva på pergament och papper

Våra historiska arkivEn guldgruva på pergament och papper

Det blir allt vanligare att arkivforskning bedrivs uteslutande digitalt, men 95 procent av våra historiska arkiv finns endast i original på pergament och papper.

Det här är en översikt över det rika historiska källmaterial som finns i svenska arkiv och den kan användas som en handbok för dem som redan använder våra arkiv men också som en inspiration för nya användare.