Erik Erlanson

Erik Erlanson

Erik Erlanson är forskare och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han disputerade på en avhandling om förhållandet mellan ordkonst och levnadskonst i efterkrigstidens poesi. För närvarande undersöker han litteraturens och konstens diskursiva och materiella betingelser under 1900-talet. Erlanson sitter också i redaktionen för tidskriften Subaltern och har översatt bland andra Luce Irigaray, Max Loreau och Jean-François Lyotard till svenska.

Webbsida: https://lnu.se/en/staff/erik.erlanson/

Böcker

Forbidden Literature

Case studies on censorship
Erik Erlanson, Jon Helgason, Peter Henning och Linnéa Lindsköld (red.)

Så länge det har funnits litteratur har det även funnits försök att kontrollera och styra den. Konst och litteratur är ofta gränsöverskridande, och en betydande del av de texter som vi numera räknar till de litterära klassikerna har från början uppfattats som provocerande, blasfemiska eller anstötliga.

Läs mer »