Födda till härskare, fostrade till hjältar

Födda till härskare, fostrade till hjältar

I 1600-talets Sverige ansågs kungen besitta ett ovanligt skarpt förnuft och förstå sig på saker bättre än andra. Med sina medfödda gåvor och en utbildning och fostran skulle kungen bli den hjälte som samhället behövde. Men vilken undervisning fick prinsarna Karl XI och Karl XII?

Idéhistorikern Andreas Hellerstedt beskriver dåtidens tankar om bildning, fursteuppfostran och statskonst med utgångspunkt i texter av de två kronprinsarnas lärare.