Från filantropi till humanitarism

Från filantropi till humanitarism

Sättet att se på människors lidande och humanitära insatser förändrades under första världskriget – ett krig som drabbade fler människor än någonsin tidigare. Detta ledde fram till en humanitarism som utgick ifrån internationella samarbeten, där Svenska Röda Korsets humanitära insatser för krigsfångar spelade en stor roll för utvecklingen.