Gustav Holmberg

Gustav Holmberg

Gustav Holmberg är docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Hans forskning har mestadels behandlat modern astronomihistoria men också livsmedelsteknologi, framtidsstudier, astrobiologi och historiebruk.

Böcker
Tid för enhetlighet

Tid för enhetlighet

Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige
Johan Kärnfelt & Gustav Holmberg

Hur mycket är klockan? Det är en till synes trivial fråga, men börjar man fördjupa sig i den visar den sig snart vara allt annat än enkel. För inte så länge sedan fick svenskarna hålla reda på lokal soltid, järnvägstid, telegraftid och navigationstid.

Läs mer »