Johannes Daun

Johannes Daun

Johannes Daun är historiker och arkivarie. Han disputerade 2016 vid Göteborgs universitet. Hans forskning rör främst befolkning och sociala förhållanden i 1700- och 1800-talens Sverige. På Landsarkivet i Göteborg arbetar Daun med att tillgängliggöra källorna till Sveriges historia.

Böcker

Bondeherrgårdar

Den nyrika bondeklassens gårdar 1750–1850
Johannes Daun, Christer Ahlberger

De svenska bönderna har haft en unikt stark ställning jämfört med sina europeiska gelikar, och under 1800-talet klev de fram och blev en drivande kraft i den svenska samhällsutvecklingen.