Linnéa Lindsköld

Linnéa Lindsköld

Linnéa Lindsköld är universitetslektor i biblioteks– och informationsvetenskap och forskar om kulturpolitik. Hennes forskning behandlar det estetiska i kulturpolitiken, politiska perspektiv på kulturpolitiska begrepp som kvalitet och mångfald samt läsningens politiska historia.

Webbsida: www.linnealindskold.com

Böcker

Forbidden Literature

Case studies on censorship
Erik Erlanson, Jon Helgason, Peter Henning och Linnéa Lindsköld (red.)

Så länge det har funnits litteratur har det även funnits försök att kontrollera och styra den. Konst och litteratur är ofta gränsöverskridande, och en betydande del av de texter som vi numera räknar till de litterära klassikerna har från början uppfattats som provocerande, blasfemiska eller anstötliga.

Läs mer »