Livet i Göteborg för hundra år sedan

Liv i rörelseLivet i Göteborg för hundra år sedan

Hur såg människors levnadsbanor ut i industristaden Göteborg under första hälften av 1900-talet?

I Liv i rörelse har fyra forskare följt ett slumpmässigt urval av män och kvinnor i Göteborg och studerat deras rörelser genom livets faser, mellan bostäder, arbetsplatser och yrken. Det handlar om stora händelser i vanliga människors liv under den tidsepok då mycket av det moderna samhället formades.