Magdalena Petersson McIntyre

Magdalena Petersson McIntyre

Magdalena Petersson McIntyre är docent i etnologi och forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet. Hon anlägger ett genusperspektiv på servicesektorn och konsumtionskultur och har tidigare forskat om massproducerade förpackningar, normkritisk design och modebloggande. Hennes pågående forskning handlar om digitalisering av konsumtionskultur samt om marknadsaspekter på frågor om genus och jämställdhet.

Foto: privat bild

Webbsida: http://gri.handels.gu.se/

Böcker
Att älska sitt jobb

Att älska sitt jobb

Passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet
Magdalena Petersson McIntyre

Bör vi sträva efter att älska vårt jobb? Har det rent av blivit en förväntan som många arbetsgivare har? På en tuff arbetsmarknad som alltmer kräver individens hängivenhet och engagemang uppstår en problematik i vem det är som har makten över de personliga valen.

Läs mer »