Maria Gussarsson

Maria Gussarsson

Maria Gussarsson disputerade 2001 i historia vid Stockholms universitet och är i dag lektor i militärhistoria på Försvarshögskolan. Hon har tidigare arbetat på Krigsarkivet, främst med dess kart- och ritningssamlingar.

Foto: Eva Gussarsson

Böcker

Kartans makt i krig och fred

Fältmätarna, det nya kriget och samhällelig utveckling 1805–1831
Maria Gussarsson

Fältmätningskåren upprättades 1805 för att ta fram såväl militära som civila kartor. I krig var kartorna helt nödvändiga men karteringen möjliggjorde också anläggandet av nya vägar och kanaler samt reformer inom jordbruket. Kartorna var dessutom nödvändiga för att med exakthet fastställa rikets gränser – något som hade starkt symbolvärde för den framväxande nationalismen.

Läs mer »