Marie Eriksson

Marie Eriksson

Marie Eriksson är historiker och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning är huvudsakligen inriktad mot genus och våld.

Foto: Linnéuniversitetet

Webbsida: https://lnu.se/personal/marie.eriksson/

Böcker
Ilska, desperation och lömska försåt

Ilska, desperation och lömska försåt

Våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige
Roddy Nilsson & Marie Eriksson

Kvinnors våld har – med undantag av barnamord – inte fått någon större uppmärksamhet i forskningen, vare sig i samtiden eller historisk tid. Detta trots att kvinnors våldsutövande har varit vanligare än vad som antagits, och att kvinnor även kunnat uppträda lika aggressivt och våldsamt som män.

Läs mer »