Med fokus på medicinsk screening

Med fokus på medicinsk screening

Vad får vi veta när vi genomgår medicinsk screening och hur känns det att bli erbjuden ett test eller att genomgå screening?

Författarna fokuserar vad screening gör med oss som individer och vilka utmaningar vårt samhälle ställs inför i det sjukdomsförebyggande arbetet, och gör nedslag bland exempelvis mammografi, gynekologiska cellprov samt screening för prostatacancer och kognitiv svikt.