Metallarbetare enades över gränserna

Metallarbetare enades över gränserna

Vad är facklig internationalism? Historikern Johan Svanberg undersöker frågan genom att studera fackligt internationellt samarbete i metall- och verkstadsindustrin under kalla kriget, med fokus på efterkrigstidens Europaintegration.