#metoo – hur såg rörelsen ut i Sverige?

#metoo – hur såg rörelsen ut i Sverige?

#metoo-rörelsen fick stort genomslag i Sverige – i medier, fikarummen och hemmen – och fler än 100 000 kvinnor stod bakom de över 75 uppropen som följde, ofta startade på sociala medier. Här belyser en grupp forskare den svenska #metoo-vågen från en mängd olika perspektiv och pekar samtidigt ut strategier för att motverka förtryck och möjliggöra förändring.