Militärens speciella styrkor och udda uppdrag

Militärens speciella styrkor och udda uppdrag

Få militära verksamheter omges av en så tät mytbildning som specialförbanden. Här får vi en grundlig inblick i verklighetens specialoperationer och specialförbandens aktiviteter. Boken är den första historiska analysen av fenomenet specialoperationer och okonventionella militära aktiviteter i Sverige.