Från Savolaxbrigaden till Särskilda skyddsgruppen

267.00 kr

Svenska specialoperationer och specialförband från medeltid till 1995
Fredrik Eriksson, Lars Ericson Wolke & Gunnar Åselius

Få militära verksamheter omges av en så tät mytbildning som specialförbanden. I den här boken får vi dock en grundlig inblick i verklighetens svenska specialoperationer och specialförbandens aktiviteter alltifrån medeltiden till 1990-talet. Boken är den första historiska analysen av fenomenet specialoperationer och okonventionella militära aktiviteter i Sverige.

Bland föregångarna till dagens specialförband hittar vi bland annat 1700-talets jägare, svenska kosacker, underrättelseagenter och kalla krigets olika jägarförband. Historien om dessa kan göras lång, men tyngdpunkten i denna volym ligger på tiden för det andra världskriget och kalla kriget.

Författarna berättar om kända och okända aktörer som finska officerare i den gemensamma krigsmakten före 1809, eller militärreformatorn Hugo Raab och andra frivilliga i Danmark 1864. Viktiga roller hade även de anonyma underrättelseoperatörerna under första världskriget och kalla kriget, men även i vidare kretsar välkända personer som språkvetaren Gunnar Jarring samt överbefälhavare som Helge Jung och Bengt Gustafsson.

Författarna är alla tre knutna till den Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan.

Hör Fredrik Eriksson samtala med Piotr Wawrzeniuk kring boken på podcasten Militärhistoria.

Artikelnr: 978-91-89361-27-0 Kategorier: ,
Författare

Fredrik Eriksson är docent i historia och började sin akademiska karriär vid Södertörns högskola där han disputerade 2004. Sedan 2011 arbetar han vid Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan som lektor, docent och studierektor. Hans forskning och texter har fokuserat militärattachéer, 1930-talets svenska militärhistoria, Östersjöområdets militärhistoria och det kalla krigets militära planering. Under flera år dominerades Erikssons forskning av fördjupning kring de svenska specialförbanden och han inleder för närvarande ett nytt projekt om svenskt operativt tänkande från 1700-talet till omkring 2000.

Foto: Anders Warne/Försvarshögskolan

 

Lars Ericson Wolke är professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Han är fil.dr vid Stockholms universitet och har varit verksam vid Armémuseum 1978–83, Krigsarkivet 1983–2000 och Försvarshögskolan 2000–2020. I sin forskning har han främst behandlat olika aspekter på Östersjöområdets militära historia. Ericson Wolke är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och belönades 2018 med Kungl. Örlogsmannasällskapets medalj i silver för sin marinhistoriska forskning.

Foto: Madeleine Wolke

 

Gunnar Åselius disputerade i historia vid Stockholms universitet 1994 och har arbetat vid Försvarshögskolan sedan 1995. Han blev docent 2003 och är professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan sedan 2006, samt ledamot av Kungl. krigsvetenskapsakademien och Kungl. Örlogsmannasällskapet. Under många år har han även varit ledamot av Delegationen för Militärhistorisk forskning.

Foto: Anders Warne/Försvarshögskolan

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Fredrik Eriksson, Gunnar Åselius, Lars Ericson Wolke

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt och färg

Sidantal

350

ISBN

978-91-89361-27-0

Pris

267

Titel

Från Savolaxbrigaden till Särskilda skyddsgruppen. Svenska specialoperationer och specialförband från medeltid till 1995

Utgiven

2022

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande