Lars Ericson Wolke

Lars Ericson Wolke

Lars Ericson Wolke har varit anställd vid Armémuseum och Krigs­arkivet samt mellan åren 2000 och 2020 även vid Försvarshögskolan, där han varit professor i militärhistoria sedan 2008, dessförinnan bland annat huvudlärare i krigshistoria samt t.f. professor i krigs­vetenskap 2006–2008. Han är även docent i militärhistoria vid Åbo akademi och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Lars Ericson Wolke har tilldelats Tilas stiftelses pris för sitt militärhisto­riska författarskap samt Örlogsmannasällskapets medalj i silver för marinhistorisk forskning (2018). Han har skrivit ett drygt trettiotal böcker varav den senaste är Stridens verklighet: Döden på slagfältet i svensk historia 1563–1814 (2020).

Hemsida: https://ericsonwolke.com

Böcker

Sjömakt och sjöfolk

Den svenska flottan under 500 år

Lars Ericson Wolke & AnnaSara Hammar

I den här boken följer vi den svenska flottans utveckling över seklerna ­– en berättelse om fartyg och besättningar i krig och i fred. Här skildras klassiska sjöslag och konvojer och fartygstyper. Berättelsen inrymmer även de människor som levt och verkat inom flottan.

Läs mer »

Mellan Neva och Nordsjön

Förutsättningar för att genomföra väpnad strid i Östersjöområdet
Per Eliasson & Lars Ericson Wolke (red.)

I drygt två årtionden har svensk säkerhetspolitik och Sveriges militära försvar inriktats på att delta i internationella insatser. Men styrningen har ändrats och idag är försvaret av det egna territoriet högsta prioritet. I en tematisk genomgång belyser en grupp experter förutsättningarna för väpnad strid i Östersjöområdet.

Läs mer »