Lars Ericson Wolke

Lars Ericson Wolke

Lars Ericson Wolke har varit anställd vid Armémuseum och Krigs­arkivet samt mellan åren 2000 och 2020 även vid Försvarshögskolan, där han varit professor i militärhistoria sedan 2008, dessförinnan bland annat huvudlärare i krigshistoria samt t.f. professor i krigs­vetenskap 2006–2008. Han är även docent i militärhistoria vid Åbo akademi och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Lars Ericson Wolke har tilldelats Tilas stiftelses pris för sitt militärhisto­riska författarskap samt Örlogsmannasällskapets medalj i silver för marinhistorisk forskning (2018). Han har skrivit ett fyrtiotal böcker.

Foto: Madeleine Wolke

Hemsida: https://ericsonwolke.com

Böcker

Från Savolaxbrigaden till Särskilda skyddsgruppen

Svenska specialoperationer och specialförband från medeltid till 1995
Fredrik Eriksson, Lars Ericson Wolke & Gunnar Åselius

Få militära verksamheter omges av en så tät mytbildning som specialförbanden. I den här boken får vi dock en grundlig inblick i verklighetens svenska specialoperationer och specialförbandens aktiviteter alltifrån medeltiden till 1990-talet. Boken är den första historiska analysen av fenomenet specialoperationer och okonventionella militära aktiviteter i Sverige.

Läs mer »

Sjömakt och sjöfolk

Den svenska flottan under 500 år
Lars Ericson Wolke & AnnaSara Hammar

I den här boken följer vi den svenska flottans utveckling över seklerna ­– en berättelse om fartyg och besättningar i krig och i fred. Här skildras klassiska sjöslag och konvojer och fartygstyper. Berättelsen inrymmer även de människor som levt och verkat inom flottan.

Läs mer »

Mellan Neva och Nordsjön

Förutsättningar för att genomföra väpnad strid i Östersjöområdet
Per Eliasson & Lars Ericson Wolke (red.)

I drygt två årtionden har svensk säkerhetspolitik och Sveriges militära försvar inriktats på att delta i internationella insatser. Men styrningen har ändrats och idag är försvaret av det egna territoriet högsta prioritet. I en tematisk genomgång belyser en grupp experter förutsättningarna för väpnad strid i Östersjöområdet.

Läs mer »