Sjömakt och sjöfolk

305.00 kr

Den svenska flottan under 500 år
Lars Ericson Wolke & AnnaSara Hammar

I juni 1522 seglade ett antal inhyrda fartyg från Lübeck in i Slätbaken i Östergötland. Deras ankomst blev startskottet för den statliga svenska örlogsflottan. Under de 500 år som gått sedan dess har flottan verkat under de mest ombytliga förhållanden. Teknikskiften och föränderliga politiska landskap har tvingat fram anpassningar till ständigt nya förutsättningar.

I den här boken följer vi den svenska flottans utveckling över seklerna ­– en berättelse om fartyg och besättningar i krig och i fred. Här skildras såväl klassiska sjöslag som konvojer, transporter och patrulleringar. Fartygstyper passerar revy: linjeskepp, monitorer, ubåtar och kustkorvetter. Alla utgör de sin tids svar på hur sjökrig förs mest effektivt. Berättelsen inrymmer även de människor som levt och verkat inom flottan som befäl, sjömän, varvsarbetare, lotsar eller kartografer och även deras familjemedlemmar.

Sjömakt och sjöfolk är den första skildringen av den svenska örlogsflottans historia sedan 1940-talet som baseras på omfattande ny forskning. Stoffet återges livfullt av historikerna AnnaSara Hammar och Lars Ericson Wolke, båda med djup kunskap i marin historia.

Boken ges ut på initiativ av Sjöhistoriska Samfundet och med finansiering från Sune Örtendahls stiftelse.

Hör Lars Ericson Wolke berätta om flottans födelse och betydelse för Sveriges historia i Vetenskapsradion Historia.

Artikelnr: 978-91-89361-23-2 Kategorier: , ,
Författare

Lars Ericson Wolke är professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Han har tidigare arbetat vid Krigsarkivet i Stockholm och är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Flera av hans 40-tal böcker behandlar Östersjöområdets militära historia. Han har bland annat tilldelats Kungl. Örlogsmannasällskapets medalj i silver för sin marinhistoriska forskning (2018) samt Vasamuseets Vänners pris (2021).

Foto: Madeleine Wolke

 

AnnaSara Hammar är fil.dr i historia. Hon disputerade 2014 på avhandlingen Mellan kaos och kontroll. Social ordning i svenska flottan 1670–1716. Därefter har hon även forskat om båtsmanshushåll samt om sjöofficerares karriärvägar under 1600- och 1700-talet. Hennes avhandling fick Sjöhistoriska Samfundets Gletepris 2014.

Foto: Privat

 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

AnnaSara Hammar, Lars Ericson Wolke

Illustrerad

Rikt illustrerad i färg

Sidantal

448 sid

ISBN

978-91-89361-23-2

Pris

305

Titel

Sjömakt och sjöfolk. Den svenska flottan under 500 år

Utgiven

2022

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande