Fredrik Eriksson

Fredrik Eriksson

Fredrik Eriksson har arbetet med historia på olika sätt sedan studietiden, främst som universitetslärare. Han disputerade vid Stockholms universitet men tillbringade doktorandtiden vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola, och är verksam på Försvarshögskolan sedan 2012. Han har forskat om den svenska högern, jordbrukspolitik, militärattachéer, svensk militärhistoria under främst 1900-talet och kalla kriget. Han har haft ett forskningsprojekt om svenska specialförband på uppdrag av Specialförbandsledningen under många år.

Foto: Anders Warne/Försvarshögskolan

Böcker

Från Savolaxbrigaden till Särskilda skyddsgruppen

Svenska specialoperationer och specialförband från medeltid till 1995
Fredrik Eriksson, Lars Ericson Wolke & Gunnar Åselius

Få militära verksamheter omges av en så tät mytbildning som specialförbanden. I den här boken får vi dock en grundlig inblick i verklighetens svenska specialoperationer och specialförbandens aktiviteter alltifrån medeltiden till 1990-talet. Boken är den första historiska analysen av fenomenet specialoperationer och okonventionella militära aktiviteter i Sverige.

Läs mer »