Möte mellan forskning och skola – för utbildningens skull

Möte mellan forskning och skola – för utbildningens skull

Skribenter från lärosäten, lärarutbildningar och skolvärlden för en fördjupad diskussion om dilemman, utmaningar och möjligheter som kan uppstå när skola och akademi ska samverka kring utvecklingen av skolan. Hur ser rollerna ut? Vem har huvudansvaret och hur ser handlingsutrymmet ut för olika aktörer?