Ny bok: En idéhistorisk exposé över en spännande tid

En idéhistorisk exposé över en spännande tid

I denna grundbok i idéhistoria utmanar Erland Sellberg den traditionella gränsdragningen mellan senmedeltid och tidigmodern tid, och riktar i stället ljuset på det myllrande gränslandet däremellan. Den händelserika utvecklingen åren 1350–1600 utgör en dramatisk brytningstid och Sellberg tar oss med på en svindlande tidsresa som kan fascinera såväl studenter som allmänintresserade läsare. Häng med!