Ny bok: Ett slitsamt liv med fler plikter än rättigheter

Ny bok: Ett slitsamt liv med fler plikter än rättigheter

Under flera hundra år var arbete vid gods och gårdar det vanligaste sättet att försörja sig, och legofolket – de som senare skulle benämnas tjänstefolk, drängar och pigor – levde under svåra förhållanden.

I Från trälar till tjänstefolk skildrar författaren deras vardagsliv, med hjälp av ett rikt material av landskapslagar, rättegångsprotokoll, kungliga brev och handböcker för godsägare.