Ny bok: Historien om Generalstaben och hur Högkvarteret kom till

Historien om Generalstaben och hur Högkvarteret kom till

Generalstaben inrättades 1873 och bestod av en elit av särskilt utbildade officerare. De fortsatte att prägla försvarsledningens arbete under 150 år och fram till dagens Högkvarter.

I den här boken kan du läsa mer om ledningens roll i försvarsmakten och om Generalstabens utveckling över tid.