Ny bok: Levnadsloppen berättar

Levnadsloppen berättar

Från Herrnhut i Sachsen kom under 1730-talet väckelserörelsen Brödraförsamlingen till Sverige. De troende förväntades beskriva sina livsverk och andliga erfarenheter – sina ”livslopp” – i skrift. Utifrån sådana självbiografier studerar Martin Åberg de idéer och ideal som utmärkte rörelsen och hur dessa redan under tidigt 1800-tal förebådade dagens individualism.