Sextio herrnhutiska liv

240.00 kr

Självbiografiskt skrivande och individualisering i Sverige 1770–1840
Martin Åberg

Skomakardottern Helena Appelgren växte upp i frihetstidens Stockholm. Vid slutet av 1760-talet hade hon tjänst i köket hos en av Stockholms herrskapsfamiljer. I det levnadslopp, det vill säga den självbiografi, som hon senare skrev ner kan vi läsa hur hon rycktes med i den herrnhutiska väckelserörelsen Brödraförsamlingen som alltsedan 1730-talet verkat i Sverige.

Brödraförsamlingen hade kommit till Sverige från orten Herrnhut i Sachsen, därav benämningen på anhängarna. Väckelsen berörde städernas småfolk och mellanskikt men också landsbygdens befolkningsgrupper och medlemmar ur aristokratin och prästeståndet.

De troende hade som praktik att skriva eller diktera sina egna levnadslopp. Texterna som Helena och andra herrnhutare efterlämnat beskriver huvudpersonernas andliga upplevelser och livserfarenheter. Den personligt tillägnade tron spelar en central roll. Levnadsloppen och Brödraförsamlingens människoideal kan emellertid sättas in i ett bredare social- och kulturhistoriskt sammanhang, och herrnhutismen blir därmed möjlig att förstå inte bara som en tidstypisk religiös väckelse. Tillsammans med andra idéströmningar bidrog den till det moderna samhället och till förutsättningarna för vår egen tids individualism.

Författare

Martin Åberg är professor i historia vid Karlstads universitet och från hösten 2023 även verksam som gästprofessor vid Högskolan i Halmstad.

Martin Åberg disputerade 1991 i Göteborg på en socialhistorisk avhandling om den moderna borgerligheten. Därefter har hans forskningsintressen kommit att inkludera också stadshistoria och modern politisk historia i jämförande perspektiv. Utöver avhandlingen har han bland annat publicerat studier om Göteborgsandan och om svensk och tysk liberalism. I sistnämnda sammanhang uppmärksammade Åberg religiösa traditioner som faktor vid politisk mobilisering i svenskt och tyskt sammanhang under 1800- och tidigt 1900-tal.

I boken Sextio herrnhutiska liv belyses en religiös 1700-talsströmning, herrnhutismen – Brödraförsamlingen – i ett social- och kulturhistoriskt perspektiv. Utgångspunkten är det uttrycksfulla självbiografiska källmaterial som Brödraförsamlingens troende efterlämnat.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Martin Åberg

Sidantal

174 sid

Illustrerad

6 sidor illustrerade i svartvitt

ISBN

978-91-89361-70-6

Pris

240 kr

Titel

Sextio herrnhutiska liv. Självbiografiskt skrivande och individualisering i Sverige 1770–1840

Utgiven

2023

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande