Ny bok: Media är inte bara dagspress, radio och TV

Media är inte bara dagspress, radio och TV

Mediehistoria är ett snabbt växande fält som vidgats till att omfatta annat stoff än de material man kanske först associerar till när man hör ordet media.

Genom fallstudier av bland annat gallupundersökningar, kontorspärmar, Ikeakataloger och iscensättningen av Karls Staaffs begravning visar de nio författarna på styrkorna med att använda bredare mediebegrepp än de traditionella.