Ny bok: När marknaden tog över

När marknaden tog över

Hur gick det till under det sena 1900-talet när marknaden fick en så central roll i det svenska samhällslivet? Även den privata sfären genomsyrades plötsligt av ”marknadstänk”.

Femton historiker diskuterar och belyser tiden och konstaterar bland annat att den nya marknadslogiken inte bara gjorde djupa avtryck i politiken, utan också förändrade människors vardagsliv, språkbruk och referensramar.