Ny bok: Vänskap i skuggan av männen?

Vänskap i skuggan av männen?

De isländska sagorna berättar ofta om vänskap mellan män, men varför skrevs det så lite om kvinnors vänskap?

Historikern Agneta Ney belyser hur den tidigare närmast osynliga vänskapen mellan vikingatidens kvinnor ter sig i dessa sagor. Den finns med där, trots allt, lite i skymundan i berättartraditionen och här visar Ney på hur kvinnors vänskap beskrevs i texterna.