Ny bok: Vilka är det som skapar kunskap?

Vilka är det som skapar kunskap?

I den här tredje boken i en trilogi om kunskapshistoria vill författarna uppmuntra till en diskussion bland historiker om aktörernas roll i historiska skeenden.

Kan individer och nätverk av människor stå i centrum för historisk forskning? Och i så fall: vem bör då lyftas fram och hur ska deras värv analyseras?