Om Ernst Manker och det samiska kulturarvet 1930-70

Om Ernst Manker och det samiska kulturarvet 1930-70

Nordiska museets samiska samlingar har en lång och sammansatt historia.

I blickfånget här står museets samiska samlingar 1930-70 och intendenten Ernst Manker. Manker var en idog skildrare och samlare av samisk kulturhistoria och han belyses i ljuset av sin samtid och en vetenskaplig problematik av kritisk museologi och urfolksstudier. Bokens foton och dokument visar samiskt kulturarv, men vems blick, vems röst och vems berättelse är det egentligen som hörs och syns?