Peter Henning

Peter Henning

Peter Henning är lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Som forskare har han framförallt intresserat sig för den litterära romantiken och åt poesi i olika former. För närvarande studerar han konstens och skönlitteraturens funktion i uppbyggnaden av den svenska välfärdsstaten.

Webbsida: https://www.umu.se/en/staff/peter-henning/

Böcker

Forbidden Literature

Case studies on censorship
Erik Erlanson, Jon Helgason, Peter Henning och Linnéa Lindsköld (red.)

Så länge det har funnits litteratur har det även funnits försök att kontrollera och styra den. Konst och litteratur är ofta gränsöverskridande, och en betydande del av de texter som vi numera räknar till de litterära klassikerna har från början uppfattats som provocerande, blasfemiska eller anstötliga.

Läs mer »