Roddy Nilsson

Roddy Nilsson

Roddy Nilsson är professor i historia vid Göteborgs universitet. Hans forskning har framförallt rört sig inom områdena historisk kriminologi, kriminalpolitik och sociala problem.

Foto: Linnéuniversitetet

 

Webbsida: https://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xnilro

Böcker
Ilska, desperation och lömska försåt

Ilska, desperation och lömska försåt

Våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige
Roddy Nilsson & Marie Eriksson

Kvinnors våld har – med undantag av barnamord – inte fått någon större uppmärksamhet i forskningen, vare sig i samtiden eller historisk tid. Detta trots att kvinnors våldsutövande har varit vanligare än vad som antagits, och att kvinnor även kunnat uppträda lika aggressivt och våldsamt som män.

Läs mer »

Inspärrad

Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992
Roddy Nilsson & Maria Vallström (red.)

Att bli omhändertagen av samhället är ett djupt ingrepp i en människas liv. De individuella mötena med anstalten uppmärksammas sällan, men i Inspärrad får vi följa personer som varit intagna på sinnessjukhus, sanatorier, fängelser, uppfostrings- och alkoholistanstalter i Sverige någon gång mellan 1850 och 1992.

Läs mer »