Silkeshandsken – en maktsymbol?

Gender, Materiality, and Politics

Silkeshandsken – en maktsymbol?

Att företeelser som genus, materialitet och politik kan hänga ihop är tydligt och det är ofta i detaljerna det märks.

I en ny bok gör en grupp välkända historiker nedslag i exempelvis diplomati och kvinnors inflytande från 1500-talet fram till modern tid. Genom precisa fallstudier lyfter de fram till synes obetydliga omständigheter ur historiens gömda vrår i nytt ljus. Stor makt kan visa sig växa ur en enda liten bagatell.