Stefan Larsson

Stefan Larsson

Stefan Larsson (f. 1968) disputerade i religionshistoria vid Stockholms universitet 2009. Avhandlingen handlar om den ”galna yogin” Tsangnyön Heruka och bygger på tibetanska hagiografier. Efter två år som postdoktor vid University of California Berkeley, återvände han till Stockholms universitet 2012. Samma år publicerades en reviderad version av avhandlingen av Brill. Hösten 2017 avslutade han ett treårigt forskningsprojekt vid namn ”Utanför klostrets murar”. Projektet var finansierat av Vetenskapsrådet och det mesta av arbetet med boken Tsangnyön Herukas sånger utfördes inom ramen för detta projekt. För närvarande är han verksam som lektor vid Högskolan i Gävle.

Böcker

Tsangnyön Herukas sånger

En studie och översättning av en tibetansk buddhistisk yogis religiösa poesi
Stefan Larsson

Tsangnyön Heruka (1452–1507) är en av Tibets främsta litterära personer, mest känd för att på slutet av 1400-talet ha sammanställt det för buddhister så betydelsefulla verket Milarepas livshistoria.

Läs mer »