Ett stormaktscentrum i skydd av öar

StormaktsskärgårdEtt stormaktscentrum i skydd av öar

Idag kan Stockholms skärgård framstå som ett orört naturlandskap, men under stormaktstiden utgjorde dessa öar och farlederna länken mellan administrationen i huvudstaden och omvärlden.

Arkeologen Niklas Eriksson skildrar hur landskapet påverkades av att staten omformade farlederna och skapade förutsättningar för handelssjöfarten. Utifrån bland annat reseskildringar, kartor, fornlämningar och skeppsvrak berättar han om gränslandet mellan stormakten och det öppna havet.