Svenska flottan 500 år!

Svenska flottan 500 årSvenska flottan 500 år!

År 2022 fyller svenska flottan 500 år och det firar vi bland annat med att ge ut boken Sjömakt och sjöfolk – ett initiativ som Sjöhistoriska Samfundet tagit tillsammans med två djupt kunniga författare.

Läsaren får följa den svenska flottans utveckling över seklerna ­– en berättelse om fartyg och besättningar i krig och i fred, med skildringar av sjöslag och patrulleringar, ubåtar och linjeskepp, och porträtt av människor som levt och verkat inom flottan.