Therese Nordlund Edvinsson

Therese Nordlund Edvinsson

Therese Nordlund Edvinsson (f. 1976) är docent och universitetslektor vid ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har tidigare skrivit böcker om bland annat homosocialitet i en jaktklubb och om direktörsfruar i svenskt näringsliv.

Böcker

Dynastins kvinnor

Företagarfamiljen Ekman under tidigt 1900-tal
Therese Nordlund Edvinsson

Svenskt näringsliv har historiskt dominerats av en rad välkända familjedynastier. I Dynastins kvinnor ger historikern Therese Nordlund Edvinsson en inblick i det moderna industrisamhällets framväxt genom att spegla en entreprenörsfamilj i en tid präglad av stora klassklyftor och genusarbetsdelning.

Läs mer »